Wednesday, June 17, 2009

Proses Meng'gred' Ikan

Ikan keli perlu digredkan mengikut saiz bagi mengelakkan ikan bersaiz besar memakan ikan yang bersaiz kecil. Gambar di atas adalah ikan keli yang bersaiz lebih kurang 3 inci yang mula di masukkan ke dalam tangki fiber.

Proses menangkap ikan menggunakan jaring bagi tujuan penggredan saiz ikan.kan Keli dalam julat saiz 5 inci setelah sebulan diternak, sedia untuk proses pengasingan saiz

Saiz ikan puyu juga dipantau bagi melihat kadar tumbesarannya, Proses menggred untuk ikan puyu tidak dilakukan

No comments:

Post a Comment